Typy usní podle druhu kůže

 • Kozlečiny: kůzlečiny –z kůzlat živených mateřským mlékem

 • ročky – z kůzlat do 1 roku ( lehké a těžké)

 • koziny – z dospělých koz

 • kozlovize – z kozlů starších 1 roku

 • jehnětiny – z ovcí do stáří 1 roku

 • skopovice – z dospělých ovcí

 • vepřovice – z vepřů

 • koniny – z koňů

 • hověziny – štípenkové, hladké, velurové

 • teletiny - z mláďat hovězího dobytku

 • divočiny - z lovné zvěře – ze zvířat divoce žijících

 • pštrosí kůže a kůže z jiných ptáků

 • reptilie –z plazů, ještěrů a ryb – mají ozdobnou kresbu, patří k vzácným druhům s ojedinělým zpracováním.