Druhy surových kůží 

  • Kůže těžké

se v praxi nazývají též solené kůže - patří sem kůže hovězí (hověziny, teletiny), buvolí kůže, kůže z oslů, koní, mezků a kůže z vepřů (krupony)

  • Lehké kožky

jsou v praxi označované též suché kožky - patří sem kožky z drobných domácích zvířat, z farmářsky chovaných zvířat, kožky ze zvěře škodné a lovné zvěře.